Cenník účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo

Účtovný doklad ... 0,65 € / doklad

Minimálne za spoločnosť 60,- € / mesiac

Uzávierka roka a daňové priznanie ... 70,- € / spoločnosť

Poradenstvo pre zmluvných partnerov v cene.

Podvojné účtovníctvo

Účtovný zápis ... 0,65 € / zápis

Minimálne za spoločnosť 75,- € / mesiac

Uzávierka a daňové priznanie ... 187,- € / rok

Poradenstvo pre zmluvných partnerov v cene.

DPH

Evidencia DPH a spracovanie daňového priznania DPH ... 75,- € za obdobie

Spracovanie mzdovej a personálnej agendy

Do 3 zamestnancov ... 27,30 € / mesiac

Nad 3 zamestnancov ... 8,40 € za pracovníka mesačne

Evidencia jázd

Do 3 vozidiel ... 27,10 € / mesiac

Nad 3 vozidlá ... 9,- € za vozidlo mesačne